POLITYKA PRYWATNOŚCI

DBAM O TWOJĄ POLITYKĘ PRYWATNOŚCI 🙂

Polityka prywatności bloga „Jemy i nie tyjemy”:

Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz informuje o wykorzystaniu plików cookies w ramach funkcjonowania bloga „Jemy i nie tyjemy” dostępnego pod adresem : www.jemyinietyjemy.pl

Dane zebrane w ramach Bloga potrzebne są tylko i wyłącznie do personalizowania reklam, analizowania ruchu i umożliwienia komentowania Użytkownikom treści.

Właścicielem bloga jest Sylwia Szymko zamieszkała w Luboradzu (Polska). Kontakt z autorem jest możliwy w każdej chwili poprzez wysłanie wiadomości e-mail na: sylwia.szymko@spoko.pl Właścicielem bloga jest administrator danych.

 §1 Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się znaczenie poniższych pojęć:
1. Administratorka (właścicielka bloga) – Sylwia Szymko zamieszkała w Luboradzu
2. Blog – blog „Jemy i nie tyjemy” dostępny jest na platformie WordPress pod adresem: www.jemyinietyjemy.pl
3. Użytkownik – każda osoba fizyczna lub prawna, która przegląda treści lub zawartości Bloga.
4. Pliki cookies – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika, tj. komputerze, smartfonie lub tablecie. Mogą być odczytywane przez system informatyczny Administratora.

§2 Dane osobowe

1. Przetwarzanie danych

a) Administratorem danych Użytkownika jest wyłącznie Administrator opisany w §1 pkt. 1.

b) Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celach odpowiadających zgodom odebranych od Użytkowników za pomocą e-maila ( sylwia.szymko@spoko.pl ).

c) Administrator gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych przez Użytkownika. 

2. Podanie danych przez Użytkownika

a) Podanie swoich danych przez Użytkownika jest w pełni dobrowolne.

b) Jeżeli Użytkownik nie wyrazi zgody na podanie danych, może to rzutować na brak dostępu do niektórych funkcji bloga.

3. Gromadzenie danych przez Administratora

a) Dane osobowe Administrator gromadzi z należytą starannością oraz odpowiednio chroni je przed dostępem do nich osób trzecich i nieupoważnionych za pomocą narzędzi, które udostępnia mu platforma WordPress

b) Administrator nie udostępnia danych osobowych Użytkowników jakimkolwiek podmiotom trzecim, niewymienionym w niniejszej polityce prywatności lub oddzielnych regulaminach (np. regulaminie konkursu).

4. Komentarze 

a) Jeżeli chcesz dodać komentarz na blogu, musisz wypełnić formularz i podać w nim swój adres e-mail oraz podpis i/lub stronę internetową. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by dodać komentarz.

b) System komentarzy obsługiwany jest przez standardowo wbudowany w skrypt WordPressa system komentarzy.

c) Dane przekazane podczas dodawania komentarza wykorzystywane są w celu opublikowania komentarza na stronie/blog, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wynikająca z dodania komentarza.

d) Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania komentarzy na blogu, chyba że wcześniej poprosisz o usunięcie komentarza, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.

e) W każdej chwili możesz sprostować swoje dane przypisane do komentarza, jak również zażądać ich usunięcia. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO. Uprawnienia te możesz realizować kontaktując się ze mną.

 §3 Pliki cookies

1. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu:

a) zapewnienia prawidłowego działania Bloga;

b) w celach statystycznych;

c) dostosowania zawartości Bloga do preferencji Użytkownika;

d) w celach marketingowych.

2. Każdy Użytkownik ma możliwość konfiguracji swojej przeglądarki internetowej w sposób uniemożliwiający przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. 

3. Pliki cookies nie przechowują poufnych danych takich jak imię, nazwisko, numer telefonu Użytkowników. 

§4 Pozostałe technologie

Administrator informuje Użytkownika, ze stosuje na Blogu technologie śledzące działania przed niego podejmowane w ramach jego aktywności na Blogu:

a) widget portalu https://www.facebook.com/, pozwalający na przeglądanie ostatnio dodanych postów, polubienie strony oraz udostępnienie posta;

b) widget https://www.instagram.com/, umożliwiający przeglądanie ostatnio dodanych zdjęć;

c) kod śledzenia Google Analitycs w celach analizy statystyki i zachowań Użytkowników na Blogu.

Żadne dane przechowywane przez wyżej wymienione pliki nie są danymi poufnymi.

 §5 Pozostałe

1. Na blogu można znaleźć posty lub zdjęcia, w których pojawić się będą mogły linki do sklepów internetowych, stron producenta, stron wydawnictw, stron autorskich. Linki te będą prowadzić Użytkownika do stron, które należą i zarządzane są przez osoby trzecie. Administrator nie będzie odpowiadał za dostępność oraz jakoś tych stron.

2.W momencie kiedy dojdzie do zmiany obowiązującej polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje opisanych zasad powyżej zostaną udostępnione na blogu „Jemy i nie tyjemy”.